Piotr Ciebiera

Absolwent szkoły sportowej oraz GWSH na wydziale Turystyka i Rekreacja. Trener Personalny. Absolwent prestiżowej szkoły Open Mind Therapy Fitness School. Uzyskane uprawnienia Trenera Therapy Fitness, Instruktora Kinezyprofilaktyki oraz Instruktora Kinezygerontoprofilaktyki. Trener FMS level I i II. Pasjonat sportów ekstremalnych oraz treningu funkcjonalnego.

Piotr Ciebiera